Getreide

KOMUŠAČ SA KALIBRATOROM ZA LJEŠNJAKE

Opis:
Komušač za lješnjake je namijenjen za odvajanje opne sa ploda lješnjaka.
Može se odvajati opna sa svih vrsta lješnjaka. Ima dva reda za komušanje.

Kalibrator za lješnjake je namijenjen za razvrstavanje lješnjaka po veličini što je važno kod drobljenja lješnjaka. Ima dva reda za kalibriranje.

Komušač sa kalibratorom je kombinacija prethodna dva stroja.
Prednost ovog stroja je što zauzima manje prostora i niža cijena.

Tehnički podaci:
• kapacitet ovisi o veličini ploda
• pogon na elektromotor – 220/380 V