Getreide

STROJ ZA ODVAJANJE GRAHA OD STABLJIKE SA SELEKTOROM

Opis:
Ovo je kombinacija stroja za odvajanje graha i selektora.
Stroj za odvajanje graha je namijenjen za odvajanje stabljike od ploda graha.
Selektor služi za procišćavanje i njemu se mogu čistiti sve ostale žitarice, uljarice i grahorice.

*Mogućnost kupnje zasebno - stroja za odvajanje graha i selektora

Tehnički podaci:
• kapacitet ovisi o veličini ploda
• pogon elektromotor – 220/380 V